30 kwietnia odbył się w naszej szkole apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie kl. IV A oraz kl. IV B przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Występ wzbogaciła muzyka, między innymi gra na altówce w wykonaniu mamy ucznia z kl. IV A. Za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Pieśni patriotyczne przygotowali uczniowie ze szkolnego Chóru pod kierunkiem p. Marty Kasprzyk.
Uczniowie mieli również okazję obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą burzliwe losy naszej Ojczyzny i jej trudną drogę ku wolności.
Wszystkim obecnym na apelu uczniom przypomniano wydarzenia związane z naszą Ojczyzną i uświadomiono wszystkim, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia.

Paulina Kondek i Ewa Tomaszewska