11 maja 2018 roku w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu odbyło się uroczyste zakończenie projektu: „Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz klas II-III gimnazjów i VII szkół podstawowych”.
Na uroczystość przybyli znamienici goście, między innymi Pani Anna Bilska – przedstawiciel Departamentu Edukacji we Wrocławiu, pan Jan Szuba – dyrektor Oddziału Okręgowego we Wrocławiu Narodowego Banku Polskiego, pani Mariola Kolan – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pan Piotr Toczyński – Specjalista Wydziału Statystyczno -Dewizowego Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego, pani Urszula Wanat – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Wrocławia oraz uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice uczniów.
Gości powitał pan dr Tomasz Kopyściański – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania. Wśród gospodarzy na uroczystości obecni byli: pani Alicja Cisowska – wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pani Małgorzata Stachowiak – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 we Wrocławiu, pani Dorota Sakowska – kierownik Zespołu Wspierania Edukacji Przyrodniczej, Matematycznej i Informatycznej WCDN, pani Jolanta Lazar – doradca metodyczny matematyki – pomysłodawca i koordynator konkursów, Ewa Wolak – konsultant WCDN i Małgorzata Rogowska – konsultant WCDN.
Program artystyczny przygotowali uczniowie z klasy II D (oddział gimnazjalny) pod kierunkiem pani Joanny Kot.
Uczestnicy konkursu zmierzyli się z trudnymi zadaniami. Najlepsi zostali nagrodzeni i niewątpliwie odczuwali satysfakcję z pokonania królowej nauk. Gratulujemy.
Podziękowania dla wszystkich, którzy na poszczególnych etapach projektu pomagali w jego realizacji.

Organizatorzy