ZEBRANIA – 07.06.2018 g. 17.00
Kl. I a Aleksandra Walińska Truss – godzina 16.30 sala 62
Kl. I b Małgorzata Raczkowska – sala 17
Kl. I c Mariola Borkowska – sala 16
Kl. II a Kamila Górniak – sala 61
Kl. III a Karolina Kosak – sala 70
Kl. IIIb Dorota Ziembicka- sala 11
Kl. III c Kinga Polak – sala 71
Kl. III d Ewa Śmieszek – sala 12
Kl. IVa Ewa Tomaszewska – godzina 17.30 sala 76
Kl. IV b Paulina Kondek – sala 74
Kl. IV c Dominika Danielak – sala 25
Kl. IV d Anna Krzaczek – sala 45
Kl. V a Bożena Pawłowska – sala 19
Kl. V b Agata Podgórska, Piotr Bartyzel– sala 20
Kl. VI a Edyta Zgud-Pawelec – sala 26
Kl. VI b Jacek Narojczyk– sala 44
Kl. VII a Renata Słowińska-Stępień – zwolnienie lekarskie
Kl.VII b Maciej Makosch – sala 47
ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
Kl. II a Leszek Ubowski –sala 86
Kl.II b Bożena Broś – wycieczka szkolna
Kl.II c Dagmara Babczyńska – sala 88
Kl. II d Joanna Kot – wycieczka szkolna
Kl. III a Marlena Borowska – sala 94
Kl. III b Stanisława Dudek – sala 52
Kl. III c Agnieszka Kapłońska – sala 56
Kl. III d Karol Żłobiński – sala 54
Konsultacje nauczycieli w godz.18.00 – 19.30
j.polski
Anna Krzaczek – sala 45
Maciej Makosch – sala 47
Paulina Kondek – sala 74
Ewa Tomaszewska – sala 76
Marlena Borowska – sala 94
Joanna Kot – wycieczka szkolna
Dagmara Babczyńska – sala 88
matematyka
Bożena Pawłowska –sala 19
Agata Podgórska – sala 20
Jolanta Lazar – sala 84
Genowefa Baczyńska – sala 94
Andrzej Dąbkowski – sala 118
przyroda
Krzysztof Wielogórski–sala 44
historia/ wos
Robert Tomczyk –sala 15
Patrycja Blak – gabinet 82
Leszek Ubowski –sala 86
Joanna Kot – wycieczka szkolna
j.angielski
Joanna Osiniak – sala 83
Edyta Zgud – Pawelec –sala 26
Dominika Folmer – wycieczka szkolna
Tomasz Kawa – sala 124
Natalia Polak – sala 48

j.niemiecki
Dominika Danielak – sala 25
Agnieszka Kapłońska– sala 56
Małgorzata Marczewska – zwolnienie lekarskie
plastyka
Maciej Makosch – sala 47
Małgorzata Stachowiak – sekretariat 16.00 – 18.00
zajęcia artystyczne
Marta Kasprzyk-sala 118
zajęcia techniczne/technika
Anna Krzaczek – sala 45
Małgorzata Stachowiak – sekretariat 16.00 – 18.00
Karolina Kamieniecka – sala 69
zajęcia komputerowe/informatyka
Dagmara Babczyńska – sala 88
Renata Słowińska-Stępień –zwolnienie lekarskie
muzyka
Marta Kasprzyk – sala118
geografia
Bożena Broś – wycieczka szkolna
Krzysztof Wielogórski – sala 44
chemia
Stanisława Dudek – sala 52
biologia
Karol Żłobiński – sala54
fizyka
Andrzej Dąbkowski – sala 118
Religia/Etyka
ks. Kożak– sala 68
ks. Tabaka – sala 68
Małgorzata Wrzeszcz – wycieczka szkolna
Ludwika Jagodzińska – wycieczka szkolna
Małgorzata Jankowiak –sala 68
Leszek Ubowski –sala 86
wychowanie fizyczne
Karolina Kamieniecka – sala 69
Maciej Wrona – sala 69
Jolanta Szczepaniak – sala 69
Mirosław Szczepaniak – sala 69
Grażyna Klusko – sala 69
Jacek Narojczyk – sala 44
Piotr Bartyzel – sala 69 lub 20
Edukacja dla bezpieczeństwa
Grażyna Klusko – sala 69
Pedagog
Katarzyna Jany – zwolnienie lekarskie
Ewa Wachowska (oddziały gimnazjalne) –gabinet 73 w godzinach 17.30– 19.30
Kierownik Świetlicy
Marlena Baran – gabinet 34’ w godzinach 17.30 – 19.30
Dyżur nauczycieli świetlicy – sala główna świetlicy 17.30 -19.30