Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 37 chciałaby serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy dokonali wpłat na fundusz Rady Rodziców, a w szczególności rodzicom dzieci i młodzieży z klas:
– I A w klasach 0-3,
– IV A w klasach 4-7
– II D GIM. w oddziałach gimnazjalnych
za dokonanie najwyższych wpłat.

Rada Rodziców postanowiła przyznać tym klasom nagrodę finansową z przeznaczeniem na cele klasowe.
Liczymy na dalszą Waszą bezinteresowną pomoc w nowym roku szkolnym 2018/2019 i zwracamy się z prośbą do pozostałych rodziców, aby również dołączyli się i wspierali naszą działalność.
Pamiętajmy, że wspólnie tworzymy szkołę dla naszych dzieci i naszej młodzieży.

Życzymy wszystkim bezpiecznych, słonecznych i udanych WAKACJI.

Rada Rodziców