Dotacja celowa nie obejmuje poniższych podręczników. Podręczniki do wychowania przedszkolnego, religii kl.O – VIII oraz j.niemieckiego kl.IV – VI należy zakupić we własnym zakresie.

Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2018/2019:

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2018/2019