Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Dziale Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32 do 15 września 2018 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej MOPS:
http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne