Obiady w roku szkolnym 2018/2019 będą wydawane:
* dla uczniów klas „0” od środy 05.09,
* dla uczniów klas I-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych od poniedziałku 10.09.
Deklaracje korzystania z obiadów można pobrać w następujących miejscach:
* strona internetowa szkoły,
* kierownik administracyjny p. Marta Braszka (p. 120),
* sekretariat,
* świetlica,
* wychowawcy klas „0”.