W związku z wczorajszym spotkaniem Rady Rodziców przy SP nr 37 we Wrocławiu i wyborem nowego Prezydium Rady na rok szkolny 2018/2019 informujemy, iż w skład Prezydium wchodzą:
1. Piotr Hulewicz – Przewodniczący kl. VIIa
2. Lidia Walasek – Wiceprzewodnicząca kl. VIa
3. Mariola Jaworska-Brusiło – Skarbnik kl. Va
4. Joanna Jędrzejewska – Sekretarz kl. IVa
5. Anna Domaradzka-Kogut – Członek Prezydium kl. IIId oddz.gimnazjalny