KONSULTACJE – 13.12.2018
Dyżur nauczycieli w godz. 17.00-19.00
Spotkanie Rodziców z psychologiem Alicją Vesely`: godz. 17:00 – klasa VII A, ok. godz. 17:30 – klasa V B
kl. I a – Ewa Śmieszek – s. 104, godz. 18:00
kl. I b – Dorota Ziembicka – s. 103
kl. I c – Karolina Kosak – zebranie 18.12.2018
kl. II a – Aleksandra Walińska-Truss– s.117, godz. 16:30
kl. II b – Małgorzata Raczkowska– s.101
kl. II c – Mariola Borkowska– s.102
kl. III a – Kinga Polak– s.116
kl. IV a – Marlena Borowska– s.208
kl. IV b – Grażyna Klusko– s.118
kl. IV c – Małgorzata Marczewska– s.300
kl. IV d – Karolina Kamieniecka– s.318
kl. V a – Ewa Tomaszewska– s.218
kl. V b – Paulina Kondek– s.217 – ZEBRANIE
kl. V c – Anna Kurkowska– s.201
kl. V d – Dominika Folmer– s.315
kl. VI a – Agnieszka Kapłońska– s.301
kl. VI b –Agata Podgórska– s.204
kl. VII a – Edyta Zgud-Pawelec– s.200 – ZEBRANIE
kl. VII b – Jacek Narojczyk– s.303
kl. VIII a – Renata Słowińska-Stępień– s. 202
kl. VIII b -Maciej Makosch– s.206

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
kl. III a – Leszek Ubowski – s. 312
kl. III b – Karol Żłobiński– s.305
kl. III c – Dagmara Babczyńska– s.308
kl. III d – Joanna Kot– s.313

JĘZYK POLSKI
Maciej Makosch – s.206
Paulina Kondek– s.217
Ewa Tomaszewska– s. 218
Marlena Borowska– s.208
Joanna Kot– s.313
Dagmara Babczyńska– s.308
MATEMATYKA
Bożena Pawłowska– nauczyciel nieobecny
Agata Podgórska– s.204
Genowefa Baczyńska– s. 309
Anna Kurkowska– s.201
PRZYRODA
Krzysztof Wielogórski– s.211
Joanna Osiniak– s. 212
HISTORIA/ WOS
Robert Tomczyk– s.105
Agata Tarnas-Tomczyk– s.113
Patrycja Blak– s.213
Leszek Ubowski– s.312
Joanna Kot– s.313
JĘZYK ANGIELSKI
Joanna Osiniak– s.212
Edyta Zgud– Pawelec– s.200
Dominika Folmer– s.315
Tomasz Kawa– s.314
Elżbieta Strzałkowska– s.210

JĘZYK NIEMIECKI
Dominika Danielak– nauczyciel nieobecny
Agnieszka Kapłońska– s.301
Małgorzata Marczewska– s.300
PLASTYKA
Maciej Makosch– s.206
Małgorzata Stachowiak– sekretariat
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Karolina Janik – s. 209
ZAJĘCIA TECHNICZNE/ TECHNIKA
Małgorzata Stachowiak – sekretariat
Karolina Kamieniecka – s. 318
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/ INFORMATYKA
Dagmara Babczyńska – s. 308
Renata Słowińska-Stępień – s. 202
MUZYKA
Karolina Janik – s. 209
GEOGRAFIA
Małgorzata Wrzeszcz –s.307
Krzysztof Wielogórski– s.211
CHEMIA
Stanisława Dudek – s. 306
BIOLOGIA
Karol Żłobiński – s. 305
FIZYKA
Krzysztof Wielogórski – s. 211

RELIGIA/ ETYKA
ks. Grzegorz Kożak – s. 114
ks. Krzysztof Głuszko – s. 114
Małgorzata Jankowiak – s. 114
Małgorzata Wrzeszcz– s. 307
Ludwika Jagodzińska – s. 114
Leszek Ubowski – s. 312
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Piotr Bartyzel – s. 14 (blok sportowy)
Mirosław Jagodziński– s. 14 (blok sportowy)
Jolanta Szczepaniak– s. 14 (blok sportowy)
Mirosław Szczepaniak– s. 14 (blok sportowy)
Maciej Wrona– nauczyciel nieobecny
Karolina Kamieniecka – s. 318
Grażyna Klusko – s. 118
Jacek Narojczyk – s. 303
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Grażyna Klusko – s. 118
PEDAGOG
Ewa Wachowska – nauczyciel nieobecny
PSYCHOLOG
Iwona Krzyżańska – s. 100
ŚWIETLICA
Marlena Baran – kierownik-s. 108
Nauczyciele świetlicy – s. 106