ZEBRANIA rozpoczynają się o godz.17.00 (po zebraniach konsultacje do godz. 19.30)
Dyżur nauczycieli w godz. 18.00-19.30

kl. I a – Ewa Śmieszek – s. 104, godz. 17:30
kl. I b – Dorota Ziembicka – s. 103
kl. I c – Karolina Kosak – s.112
kl. II a – Aleksandra Walińska-Truss – s.117, godz. 16:30
kl. II b – Małgorzata Raczkowska – s.101
kl. II c – Mariola Borkowska – s.102, godz. 17:30
kl. III a – Kinga Polak – s.116
kl. IV a – Marlena Borowska – s.208
kl. IV b – Grażyna Klusko – s.118
kl. IV c – Małgorzata Marczewska – s.300
kl. IV d – Karolina Kamieniecka – s.318
kl. V a – Ewa Tomaszewska – s.218
kl. V b – Paulina Kondek – nauczyciel nieobecny
kl. V c – Anna Kurkowska – s. 201
kl. V d – Dominika Folmer – s.315
kl. VI a – Agnieszka Kapłońska – s.301
kl. VI b –Agata Podgórska – s.204
kl. VII a – Edyta Zgud-Pawelec – s.200
kl. VII b – Jacek Narojczyk – s.303
kl. VIII a – Renata Słowińska-Stępień – s. 202
kl. VIII b -Maciej Makosch – s. 206

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
kl. III a – Leszek Ubowski – s. 312
kl. III b – Karol Żłobiński – s.305
kl. III c – Dagmara Babczyńska – s.308
kl. III d – Joanna Kot – s.313

JĘZYK POLSKI
Maciej Makosch – s. 206
Paulina Kondek – nauczyciel nieobecny
Ewa Tomaszewska – s. 218
Marlena Borowska – s.208
Joanna Kot – s.313
Dagmara Babczyńska – s.308
MATEMATYKA
Bożena Pawłowska – s. 203
Agata Podgórska – s.204
Genowefa Baczyńska – s. 309
Anna Kurkowska – s.201
PRZYRODA
Krzysztof Wielogórski – s. 211
Joanna Osiniak – s. 212
HISTORIA/ WOS
Robert Tomczyk – s.105
Agata Tarnas-Tomczyk – s.113
Patrycja Blak – s.213
Leszek Ubowski – s.312
Joanna Kot – s.313
JĘZYK ANGIELSKI
Joanna Osiniak – s.212
Edyta Zgud– Pawelec – s.200
Dominika Folmer – s.315
Tomasz Kawa – nauczyciel nieobecny
Elżbieta Strzałkowska– s.210

JĘZYK NIEMIECKI
Dominika Danielak – nauczyciel nieobecny
Agnieszka Kapłońska – s.301
Małgorzata Marczewska – s.300
PLASTYKA
Maciej Makosch – s. 206
Małgorzata Stachowiak – sekretariat
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Karolina Janik – s. 209
ZAJĘCIA TECHNICZNE/ TECHNIKA
Małgorzata Stachowiak – sekretariat
Karolina Kamieniecka – s. 318
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/ INFORMATYKA
Dagmara Babczyńska – s. 308
Renata Słowińska-Stępień – s. 202
MUZYKA
Karolina Janik – s. 209
GEOGRAFIA
Małgorzata Wrzeszcz – s. 307
Krzysztof Wielogórski – s. 211
CHEMIA
Stanisława Dudek – s. 306
BIOLOGIA
Karol Żłobiński – s. 305
FIZYKA
Krzysztof Wielogórski – s. 211

RELIGIA/ ETYKA
ks. Grzegorz Kożak – nauczyciel nieobecny
ks. Krzysztof Głuszko – nauczyciel nieobecny
Małgorzata Jankowiak – s. 114
Małgorzata Wrzeszcz – s. 307
Ludwika Jagodzińska – s. 114
Leszek Ubowski – s. 312
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Piotr Bartyzel – s. 14 (blok sportowy)
Mirosław Jagodziński– s. 14 (blok sportowy)
Jolanta Szczepaniak– s. 14 (blok sportowy)
Mirosław Szczepaniak– s. 14 (blok sportowy)
Maciej Wrona– s. 14 (blok sportowy)
Karolina Kamieniecka – s. 318
Grażyna Klusko – s. 118
Jacek Narojczyk – s. 303
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Grażyna Klusko – s. 118
PEDAGOG Ewa Wachowska – s. 216
PSYCHOLOG Iwona Krzyżańska – s. 100
ŚWIETLICA
Marlena Baran – kierownik -s. 108
Nauczyciele świetlicy – s. 106