ZEBRANIA / KONSULTACJE – 09.05.2019 r.

ZEBRANIA rozpoczynają się o godz.17.00, po zebraniach konsultacje do godz. 19.30.
Dyżur nauczycieli w godz. 18.00-19.30.

kl. I a – Ewa Śmieszek – konsultacje, godz. 17:00-19:00, s.104
kl. I b – Dorota Ziembicka – s. 103
kl. I c – Karolina Kosak – s.112
kl. II a – Aleksandra Walińska-Truss – konsultacje, godz. 17:00-19:00, s.117
kl. II b – Małgorzata Raczkowska – konsultacje, godz. 17:00-19:00, s. 101
kl. II c – Mariola Borkowska – konsultacje, godz. 17:00-19:00, s. 102
kl. III a – Kinga Polak – s. 116 – zebranie odbędzie się w późniejszym terminie
kl. IV a – Marlena Borowska – zebranie odbyło się 30.04.2019 r.
kl. IV b – Grażyna Klusko – s.118
kl. IV c – Małgorzata Marczewska – s. 300
kl. IV d – Karolina Kamieniecka – zebranie odbyło się 30.04.2019 r.
kl. V a – Ewa Tomaszewska – s. 218
kl. V b – Paulina Kondek – s. 217 (konsultacje)
kl. V c – Dominika Danielak – s. 210
kl. V d – Dominika Folmer – s. 315
kl. VI a – Agnieszka Kapłońska – s. 203
kl. VI b –Agata Podgórska – s. 204
kl. VII a – Edyta Zgud-Pawelec – s. 200 (konsultacje)
kl. VII b – Jacek Narojczyk – s. 303
kl. VIII a – Renata Słowińska-Stępień – 08.05.2019 r., s. 202
kl. VIII b -Maciej Makosch – s. 206

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE
kl. III a – Leszek Ubowski – s. 312
kl. III b – Karol Żłobiński – s.305
kl. III c – Dagmara Babczyńska – s.308
kl. III d – Joanna Kot – s.313
JĘZYK POLSKI
Maciej Makosch – s. 206
Paulina Kondek – s. 217
Ewa Tomaszewska – s. 218
Marlena Borowska – nauczyciel nieobecny (wycieczka szkolna)
Joanna Kot – s.313
Dagmara Babczyńska – s. 308
MATEMATYKA
Bożena Pawłowska – s. 301
Agata Podgórska – s. 204
Genowefa Baczyńska – s. 309
Anna Kurkowska – s. 201
PRZYRODA
Krzysztof Wielogórski – s. 211
Joanna Osiniak – s. 212
HISTORIA/ WOS
Robert Tomczyk – s. 105
Agata Tarnas-Tomczyk – s.113
Patrycja Blak – s. 213
Leszek Ubowski – s. 312
Joanna Kot – s. 313
JĘZYK ANGIELSKI
Joanna Osiniak – s. 212
Edyta Zgud– Pawelec – s. 200
Dominika Folmer – s.315
Tomasz Kawa – s. 314
Elżbieta Strzałkowska – s. 317
JĘZYK NIEMIECKI
Dominika Danielak – s. 210
Agnieszka Kapłońska – s. 203
Małgorzata Marczewska – s. 300
PLASTYKA
Maciej Makosch – s. 206
Małgorzata Stachowiak – godz. 16:00 – 18:00, sekretariat
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Karolina Janik – s. 209
ZAJĘCIA TECHNICZNE/ TECHNIKA
Małgorzata Stachowiak – godz. 16:00 – 18:00, sekretariat
Karolina Kamieniecka – nauczyciel nieobecny (wycieczka szkolna)
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/ INFORMATYKA
Dagmara Babczyńska – s. 308
Renata Słowińska-Stępień – s. 202
MUZYKA
Karolina Janik – s. 209
GEOGRAFIA
Małgorzata Wrzeszcz – s. 307
Krzysztof Wielogórski – s. 211
CHEMIA
Stanisława Dudek – s. 306
BIOLOGIA
Karol Żłobiński – s. 305
FIZYKA
Krzysztof Wielogórski – s. 211

RELIGIA/ ETYKA
ks. Grzegorz Kożak – s. 114
ks. Krzysztof Głuszko – s.114
Małgorzata Jankowiak – s. 114
Małgorzata Wrzeszcz – s. 307
Ludwika Jagodzińska – nauczyciel nieobecny
Leszek Ubowski – s. 312
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Piotr Bartyzel – s. 14 (blok sportowy)
Mirosław Jagodziński– s. 14 (blok sportowy)
Jolanta Szczepaniak– s. 14 (blok sportowy)
Mirosław Szczepaniak– s. 14 (blok sportowy)
Maciej Wrona– s. 14 (blok sportowy)
Karolina Kamieniecka – nauczyciel nieobecny (wycieczka szkolna)
Grażyna Klusko – s. 118
Jacek Narojczyk – s. 303
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Grażyna Klusko – s. 118
PEDAGOG Ewa Wachowska – s. 216
PSYCHOLOG Iwona Krzyżańska – s. 100
ŚWIETLICA
Marlena Baran – kierownik -s. 108
Nauczyciele świetlicy – s. 106