W tym roku mury naszej szkoły opuszczają klasy trzecie gimnazjum i klasy ósme podstawówki. To wyjątkowe roczniki – koniec jednego systemu edukacyjnego i początek drugiego. Symboliczny poczęstunek i kilka „dziecięcych” zabaw to sposób na pożegnanie
naszych uczniów.
Szerokiej drogi!

Joanna Kot