5 czerwca z inicjatywy wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego w SP37 odbyły się Szkolne Mistrzostwa Sportowe.
Uczniowie rywalizowali w ramach trzech kategorii:
– klasy IV,
– klasy V-VI,
-klasy VII-VIII i odz. gimnazjalne
Uczniowie rywalizowali w następujących dyscyplinach: siatkówka, rzuty do kosza, biegi sztafetowe.

Wyniki w kategorii klas IV:
Siatkówka (zbijak): I miejsce 4C , III miejsce 4A, III miejsce 4D,
Biegi sztafetowe: I miejsce 4A, II miejsce 4 C,
Rzuty do kosza: I miejsce 4C, II miejsce 4A, III miejsce 4D.

Wyniki klas w kategorii klas V-VI:
Siatkówka: I miejsce 5A , II miejsce 6B, III miejsce 5C,
Biegi sztafetowe: I miejsce 6B , II miejsce 5A, III miejsce 6A,
Rzuty do kosza: I miejsce 5C, II miejsce 6B, III miejsce 5A.

Wyniki w kategorii klas VII-VIII i oddz. gimnazjalne:
Siatkówka: I miejsce 7B , II miejsce 3D , III miejsce 8A,
Rzuty do kosza: I miejsce 3D , II miejsce 7B, III miejsce 8B.

Zawody odbyły się w atmosferze fair-play, gratulujemy wszystkim uczestnikom !

Nauczyciele wychowania fizycznego