23 listopada (w sobotę) chętni uczniowie wybrali się na zajęcia terenowe do Lasu Kuźnickiego pod opieką p. Karola Żłobińskiego. Celem zajęć było określenie stanu zanieczyszczenia powietrza na naszym osiedlu. Młodzi ekobadacze poszukiwali porosty na gałęziach drzew i krzewów, a następnie dokonywali wspólnych analiz. Dlaczego w określeniu stopnia zanieczyszczenia uczniowie interesowali się porostami? Otóż, osobliwą właściwością porostów jest ich wrażliwość na zanieczyszczenie atmosfery przez dymy i pyły przemysłowe. Cecha ta pozwoliła na stworzenie tzw. skali porostowej. Na podstawie obserwowanej częstości występowania określonych gatunków można ustalić stopień skażenia środowiska dwutlenkiem siarki (SO2). Obfite występowanie porostów świadczy o tym, że powietrze jest czyste. Brak porostów informuje o silnym zanieczyszczeniu powietrza. Na naszym osiedlu spotykane są porosty, ale przede wszystkim złotorosty i obrosty, które świadczą o średnim zanieczyszczeniu powietrza
W trakcie zajęć uczniowie pobrali z lasu próbkę gleby oraz próbki wody ze stawu i rzeki Ślęzy. Pobrany materiał posłuży do przeprowadzenia dalszych analiz w naszej szkole na zajęciach biochemicznych, na które serdecznie zapraszam.

Karol Żłobiński