ZEBRANIA – 23.01.2020 godz. 17:00 do 19.30
Po zebraniach odbędą się konsultacje nauczycieli
Oddział „0” a –Olga Krążała / Sylwia Mirek- Matuszak- s. 107
kl. I a– Paulina Guzera – s. 111
kl. I b- Magdalena Pietrowicz – s. 116
kl. I c– Aleksandra Kamińska – s. 112
kl. II a – Ewa Śmieszek – s. 104
kl. II b – Dorota Ziembicka – s. 103
kl. II c – Elżbieta Kondratowicz – s.109
kl. III a – Aleksandra Walińska-Truss – godz. 16:30 – 19:00, s.117
kl. III b – Małgorzata Raczkowska – s. 101
kl. III c – Mariola Borkowska – s. 102
kl. IV a – Joanna Kot – s. 313
kl. V a – Marlena Borowska – s. 208
kl. V b – Renata Słowińska – Stępień – s. 211
kl. V c – Małgorzata Marczewska – s. 200
kl. V d – Maciej Wrona– s. 203
kl. VI a – Ewa Tomaszewska – s. 218
kl. VI b – Paulina Kondek – s. 217
kl. VI c – Dominika Danielak – s. 201
kl. VI d – Dominika Folmer – s. 315
kl. VII a – Agnieszka Kapłońska – s. 307
kl. VII b –Agata Podgórska, Piotr Bartyzel – s. 309
kl. VIII a – Edyta Zgud-Pawelec – s. 308
kl. VIII b – Jacek Narojczyk – s. 303

KONSULTACJE:
JĘZYK POLSKI
Maciej Makosch – s. 206
Paulina Kondek – s. 217
Ewa Tomaszewska – s. 218
Marlena Borowska – 208
Joanna Kot – s.313
MATEMATYKA
Bożena Pawłowska – s. 202
Agata Podgórska –s. 309
Genowefa Baczyńska – s. 301
Anna Kurkowska – s. 204
PRZYRODA
Krzysztof Wielogórski – nauczyciel nieobecny
HISTORIA/ WOS
Robert Tomczyk – s. 105
Patrycja Blak – s. 213
Leszek Ubowski – nauczyciel nieobecny
Joanna Kot – s. 313
JĘZYK ANGIELSKI
Justyna Gołąbkiewicz – s. 212
Edyta Zgud– Pawelec – s. 308
Dominika Folmer – s.315
Tomasz Kawa –s. 314

JĘZYK NIEMIECKI
Dominika Danielak – s. 201
Agnieszka Kapłońska – s. 307
Małgorzata Marczewska – s. 200
PLASTYKA
Maciej Makosch – s. 206
Małgorzata Stachowiak – sekretariat
TECHNIKA
Małgorzata Stachowiak – sekretariat
INFORMATYKA
Renata Słowińska-Stępień – s. 211
MUZYKA
Karolina Janik – nauczyciel nieobecny
GEOGRAFIA
Krzysztof Wielogórski – nauczyciel nieobecny
CHEMIA
Anna Kurkowska – s. 204
Karol Żłobiński – 305
BIOLOGIA
Karol Żłobiński – s. 305
FIZYKA
Krzysztof Wielogórski – nauczyciel nieobecny

RELIGIA/ ETYKA
ks. Grzegorz Kożak – nauczyciel nieobecny
ks. Artur Stochła – nauczyciel nieobecny
Małgorzata Jankowiak – s. 113
Justyna Łazor – s. 113
Leszek Ubowski – nauczyciel nieobecny
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Piotr Bartyzel – s. 14 (blok sportowy)
Monika Dzwonek – nauczyciel nieobecny
Mirosław Jagodziński– s. 14 (blok sportowy)
Grażyna Klusko – s. 118
Jacek Narojczyk – s. 14 ( blok sportowy)
Jolanta Szczepaniak– s. 14 (blok sportowy)
Mirosław Szczepaniak– s. 14 nauczyciel nieobecny
Maciej Wrona– s. 203
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Grażyna Klusko – s. 118
PEDAGOG Justyna Pędzich – s. 216 lub 100
PSYCHOLOG Iwona Krzyżańska (kl. 0-IV) – s. 100
PSYCHOLOG Agnieszka Kapłońska (kl. V-VIII) – s. 310
ŚWIETLICA
Marlena Baran – kierownik -s. 108
Nauczyciele świetlicy – s. 106