W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 nasi uczniowie uczestniczyli w programie edukacyjnym „Kształtowanie przestrzeni” współprowadzonym przez Fundację Promocji Architektury SARP oraz Krajową Izbę Architektów Rzeczypospolitej i bazującym na irlandzkim programie „Shaping Space”.
Celem programu jest uwrażliwienie na problemy społeczno – przestrzenne oraz estetyczne z wykorzystaniem wiedzy i niektórych praktycznych umiejętności z zakresu architektury i urbanistyki. Ponadto promocja świadomości architektonicznej oraz zachęcenie do poszerzania horyzontów.
Problematyka programu podzielona jest na trzy części. Pierwsza „Moja przestrzeń” zrealizowana była w poprzednim semestrze. Kolejne „My w przestrzeni” i „Czas i przestrzeń” realizowane będą w obecnym semestrze, a także w następnym roku szkolnym.
Zajęcia prowadzone są przy współudziale edukatorów architektonicznych, a w przypadku naszej szkoły prowadziła je pani architekt Daria Kieżun prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich wspólnie z nauczycielem plastyki panem Maciejem Makoschem.

Maciej Makosch