Szanowni Ósmoklasiści,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem konsultacji oraz z zasadami obowiązującymi podczas zajęć. Harmonogram i zasady znajdziecie poniżej oraz w zakładce Dokumenty.

Dyrekcja SP 37

Harmonogram konsultacji dla klas VIII

Zasady bezpieczeństwa podczas konsultacji