Informujemy, że od 01.06.2020 r. szkoła organizuje konsultacje dla uczniów kl. I – VIII. Uczestnictwo w konsultacjach dla uczniów jest dobrowolne. Przy wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są złożyć oświadczenie rodzica (załącznik B – do pobrania poniżej lub na stronie szkoły z zakładki Dokumenty). Prosimy wszystkich uczniów oraz rodziców o szczegółowe zapoznanie się z zasadami i procedurami obowiązującymi podczas konsultacji, które są dostępne na stronie szkoły w zakładce Dokumenty. Poniżej przedstawiamy Harmonogram konsultacji dla kl. I – VIII.

Harmonogram konsultacji dla kl. I – VIII

Załącznik B – oświadczenie dla rodziców/prawnych opiekunów