Informujemy, iż od maja 2020 roku we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ działa Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.
Ośrodek oferuje:
– porady i diagnozy psychologiczne,
– psychoterapię indywidualną i grupową,
– wsparcie psychospołeczne,
– wizyty domowe lub środowiskowe,
– doradcze konsultacje i warsztaty w szkołach i przedszkolach i innych podmiotach pracujących na rzecz dzieci,
– warsztaty dla rodziców.
ŚWIADCZENIA OFEROWANE W RAMACH OŚRODKA W CAŁOŚCI FINANSOWANE SĄ PRZEZ NFZ.

Poniżej załączamy ulotkę informacyjną z danymi kontaktowymi do Ośrodka.

Ulotka informacyjna Ośrodka

Dyrekcja SP 37