Od 25.05.2020 r. biblioteka szkolna będzie dostępna dla uczniów w godzinach konsultacji. Przy wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są złożyć oświadczenie rodzica (Załącznik B – do pobrania poniżej lub na stronie szkoły z zakładki Dokumenty).
Komplety podręczników oddawane będą do biblioteki według harmonogramu (Załącznik A) od 15.06.2020 r.

Załącznik A – harmonogram zwrotów podręczników

Załącznik B – oświadczenie dla rodziców/prawnych opiekunów