Niedawno wszyscy ósmoklasiści z naszej szkoły przystąpili do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w szkole zastosowano specjalne środki ostrożności. Egzaminy odbywały się w niezwykłych warunkach, w niezwykłych czasach, ale wierzymy, że nasi uczniowie świetnie sobie poradzili. Życzymy wszystkim uzyskania wyników 100 %.

Zdjęcia: Ewa Śmieszek