Platforma ta daje możliwość bezpłatnego korzystania z aplikacji Microsoft Teams oraz innych programów (np. Word, Excel, Power Point). Narzędzia te będą przydatne w razie konieczności przejścia na zdalną naukę. Microsoft Teams daje możliwość odbierania od uczniów ich prac, udostępniania materiałów, prowadzenia spotkań on-line z wykorzystaniem możliwości czatu lub kamery. Poprzez Teams wychowawcy będą mogli zorganizować zebrania on-line.

Dla ucznia:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6-3bqqH2ks6AQMrzBMKia6V8TK_0TdtJ

Dla rodzica:

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/nauka-na-odleg%c5%82o%c5%9b%c4%87-na-platformie-microsoft-365-wskaz%c3%b3wki-dla-rodzic%c3%b3w-i-opiekun%c3%b3w-89d514f9-bf5e-4374-a731-a75d38ddd588?ui=pl-pl&rs=pl-pl&ad=pl&fbclid=iwar1keqco5asg35ra7cybkafe9tehucocamzkurqhvpmebkbvhnxws-fqeq8

Krótka instrukcja logowania:

Szybki start-MS Teams