Czy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37 wiedzą, jak zachować się jako świadek sytuacji, w której jedna czy wiele osób ulega wypadkowi? Czy potrafią powiadomić odpowiednie służby i prawidłowo przekazać informacje?
Piątkowy pokaz pierwszej pomocy pokazuje, że nasi uczniowie posiadają dość obszerną wiedzę na ten temat. Znają podstawowe numery alarmowe oraz wiedzą, że najważniejszą zasadą przy udzielaniu pomocy poszkodowanym jest zadbanie o własne bezpieczeństwo.
25.09.2020 r. wykwalifikowani ratownicy medyczni zaprezentowali uczniom klas IV – VII swoją pracę oraz niezbędne czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej osobie nieoddychającej oraz osobie nieprzytomnej oddychającej. Sprawdzali oddech, wykonali na manekinie RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową, a osobę nieprzytomną ułożyli w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej).
Zademonstrowali działanie najnowocześniejszych noszy elektrycznych, które testowali uczniowie wykazujący w czasie pokazu największą aktywność i prezentujący dużą wiedzą w zakresie udzielania pomocy ofiarom wypadków. Uczniowie odpowiadali, ale również zadawali pytania.
Sporą atrakcją dla dzieci była możliwość (dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców) obejrzenia wnętrza karetki pogotowia oraz urządzeń medycznych bezpośrednio ratujących życie (respirator, defibrylator).
Istnieje szansa, że nasi uczniowie w przyszłości, w obliczu sytuacji wymagającej udzielenia pomocy osobie/osobom poszkodowanym, będą podejmować właściwe decyzje i szybkie czynności w tym zakresie.
Dziękujemy ratownikom: pani Agnieszce i panu Maciejowi za profesjonalny pokaz i poświęcony czas.

Grażyna Klusko