Klasa 4a uczestniczy w projekcie Wydziału Matematyki Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej  „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”. Uczniowie pracują na platformie zeszyt.online, którego sztuczna inteligencja dobiera zestawy zadań do potrzeb i możliwości ucznia, bazując na wytycznych wskazanych przez nauczyciela. Sztuczna inteligencja diagnozuje, dlaczego uczeń ma problem z danym zadaniem matematycznym i następnie pomaga mu w rozwiązaniu tego zadania. Co ważne, nie wyświetla uczniowi gotowego rozwiązania, aby nie robić z niego biernego odbiorcy informacji. Zamiast tego uczeń dostaje ciąg innych zadań matematycznych po których, jak się często okazuje, uczeń potrafi już rozwiązać samodzielnie oryginalne problematyczne zadanie. W ten sposób uczymy nie tylko rozwiązywania zadań, ale przede wszystkim, pobudzając myślenie, rozwijamy jego inteligencję, a ona jest w matematyce kluczową umiejętnością.

Agata Podgórska