Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, w ramach którego uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach informatycznych, ucząc się programować w Python i doskonaląc programowanie w Scratch, przewidziane są również zajęcia stacjonarne – zajęcia robotyczne po powrocie do szkoły.
Jednocześnie w ramach tego projektu grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskich zawodach algorytmicznych w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego pod patronatem Partner Wiodący – Politechnika Łódzka oraz Partnerzy – Uczelnie Wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska.
Uczniowie z kl.8 a:
Oskar Babczyński, Marcel Hajduk i Wiktor Sąpor w zawodach lokalnych programowania w Python zakwalifikowali się, zdobywając I miejsce, do etapu regionalnego odbywającego się 23.04.2021 na Politechnice Wrocławskiej.
Życzymy dalszych sukcesów!

Renata Stępień