W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do organizowanej przez Muzeum Polin akcji upamiętniającej 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Wykorzystaliśmy do pracy na lekcjach zestaw materiałów edukacyjnych przygotowanych przez edukatorów z Muzeum Polin. Klasy 1-3 pracowały z opowiadaniem ,,Opowieść drobinek” Zofii Staneckiej, uczniowie klas 4-6 poznawali wojenne losy dwojga młodych przyjaciół – Natana i Zosi, bohaterów animacji ,,Będę pisać”, a klasy 7-8 pracowały z dokumentem o dawnej warszawskiej dzielnicy żydowskiej ,,Muranów – Dzielnica Północna”.

Udział w akcji był nie tylko pretekstem do rozmowy o historii, ale przede wszystkim do dyskusji o uniwersalnych wartościach: rodzinie, przyjaźni, pamięci, tolerancji, zrozumieniu.

Marlena Borowska