Szanowni Państwo!

W związku z powrotem dzieci do szkoły po okresie nauki prowadzonej w systemie on-line informuję, że w odpowiedzi na rekomendacje Pani Wiceprezydent Wrocławia Renaty Granowskiej dotyczące wsparcia nauczycieli w pracy wychowawczej podczas pandemii nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 37 im. kard.Stefana Wyszyńskiego biorą udział w programie miejskim Wrocławska edukacja po pandemii. W ramach programu wspólnie z dyrektorami 12 wrocławskich placówek edukacyjnych realizujemy projekt pt. ZadbajMY o relacje. Projekt pozwala na precyzyjne uzupełnienie już rozpoczętego w wielu szkołach procesu rozwoju umiejętności prospołecznych pozwalających na naukę i doskonalenie kompetencji miękkich w stopniu pogłębionym odpowiadającym na potrzeby dzieci, nauczycieli i rodziców.

Projekt ZadbajMY o relacje umożliwia w sposób systemowy poszerzyć zakres podejmowanych działań tak, by obejmowały one nie tylko społeczność jednej szkoły czy przedszkola, ale wszystkie wrocławskie placówki edukacyjne. Gwarantuje również podnoszenie kompetencji dyrektorów oraz nauczycieli sprzyjającymi rozwojowi metodami pracy z wykorzystaniem treningu, modelowania oraz indywidualnego doświadczania, by przygotować ich do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Warto zaznaczyć, że proponowane przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy – ani na Dolnym Śląsku, ani w Polsce nie ma miasta, w którym realizowano by projekt mający charakter holistyczny i obejmujący wszystkie placówki edukacyjne jak przewiduje to projekt ZadbajMY o relacje.

Autorką projektu ZadbajMY o relacje jest pani Grażyna Kącka – terapeutka, Master Trener amerykańskiej metody Aggression Replacement Training (ART); wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w programie Szkoła Trenerów Biznesu, współtwórca programu wellbeing dla pracowników i studentów warszawskiej uczelni; szkoleniowiec grup kuratorskich z całej Polski w zakresie ART oraz od 2018 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji we Wrocławiu na Studiach Podyplomowych dla Kuratorów zawodowych.

Z poważaniem
Katarzyna Cichosz