Harmonogram zakończenia roku szkolnego – 25 czerwca:

Uczniowie klas 1 – 7 zbierają się o wyznaczonej godzinie na boisku szkolnym w miejscu zbiórki alarmu przeciwpożarowego.
8:30 – kl. I-III
9:00 – kl. IV-V
9:30 – kl. VI-VII

W razie deszczu uczniowie wchodzą do swoich sal lekcyjnych.
Na teren obiektu (w tym boisko szkolne) wchodzą wyłącznie sami uczniowie.

Pożegnanie klas ósmych odbędzie się w sali gimnastycznej o godz. 11:00.