8:30 – Klasy I zbiórka przy wejściu głównym.

Wejście do szkoły (jeden rodzic z jednym dzieckiem) z wychowawcą:
Ia – p. Olga Krążała – segment B
Ib – p. Dorota Ziembicka – segment A
Ic – p. Sylwia Mirek – Matuszak – stołówka
Uczniowie wychodzą z budynku:
Ia – wyjście B
Ib – wyjście A
Ic – główne wyjście

9:30 – klasy II – III zbiórka na placu apelowym (w razie niepogody uczniowie idą do swoich sal z wychowawcą, bez rodziców)
Wejście (bez rodziców) z wychowawcą do klas:
IIa – wejście A
IIb – wejście A
IIIa – wejście C
IIIb – wejście C
IIIc – wejście A
Uczniowie wychodzą głównym wyjściem.

10:00 – klasy IV – VI zbiórka na placu apelowym (w razie niepogody uczniowie idą do swoich sal)
Uczniowie przechodzą do swoich klas:
IVa – IVb – wejście B
Va, Vb, Vc – wejście C
VIa – wejście B
Uczniowie wychodzą głównym wyjściem.

11:30 – klasy VII-VIII zbiórka na placu apelowym (w razie niepogody uczniowie idą do swoich sal)
Uczniowie przechodzą do swoich klas:
klasy VII – wejście C
klasy VIII – wejście B

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi na rok szkolny 2021/2022:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS