7 września obchodziliśmy Światowy Dzień Fair Play – święto ustanowione przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). W tym dniu w sposób szczególny na całym świecie promowana jest idea czystej i uczciwej rywalizacji – nadrzędnej wartości w sporcie i codziennym życiu.
Polski Komitet Olimpijski i Klub Fair Play PKOl włączają się w obchody Światowego Dnia Fair Play. Z tej okazji zostaliśmy zaproszeni do obchodów tego dnia w naszej szkole i wzięcia udziału w akcji i zorganizowania w ramach zajęć wychowania fizycznego #BiegFairPlayPKOl.
Idea #BiegFairPlayPKOl nie polega na biciu rekordów! Celem akcji jest szeroka promocja postawy fair play wśród młodych ludzi. Nasi uczniowie wzięli udział w biegach – biegach FairPlay ich oczami. Spójrzcie na zdjęcia!

„Szybciej, wyżej, silniej – razem” – taki kształt przed igrzyskami w Tokio zyskało słynne olimpijskie motto. Ta zmiana podkreśla, jak ważna jest solidarność międzyludzka i wspólne działanie.

Nauczyciele WF