EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
European Day of Languages
Europäischer Tag der Sprachen

Europejski Dzień Języków został ogłoszony przez Radę Europy, z inicjatywy Unii Europejskiej, w 2001 roku podczas obchodów Europejskiego Roku Języków i ma za zadanie zwrócić uwagę na to jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie.
Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi porozumiewamy się w Europie. Istnieje ponad 200 języków europejskich oraz wiele innych, używanych przez obywateli pochodzących z pozostałych kontynentów. To ważne dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości, dlatego we wrześniu mieszkańcy starego kontynentu uczestniczą w tym święcie, biorąc udział w licznych imprezach kulturalnych.
Podczas tego wyjątkowego dnia podkreślamy znaczenie znajomości języków obcych we współczesnym świecie. W tym roku szkolnym uczniowie mili okazję gromadzić widzę na temat krajów Europy, wziąć udział w lekcjach kulturowych na temat EDJ, grać w gry edukacyjne, oglądać filmiki oraz poznać hymny i godła innych państw Europy. Ponadto każda klasa wzięła udział w losowaniu jednego z państwa europejskich. Uczniowie gromadzili ciekawostki oraz przedstawiali i przybliżali kulturę wybranego państwa – na przykład poprzez ubiór w barwy narodowe, przebranie się za osobę związaną z literaturą lub kulturą danego państwa, przystrojenie klasy, przygotowanie gazetek klasowych, atrybutów…etc.

4a- Austria
4b- Hiszpania
5a- Grecja
5b- Portugalia
5c- Belgia
6a- Czechy
7a- Anglia
7b- Holandia
7c- Francja
7d- Estonia
8a- Włochy
8b- Irlandia
8c- Litwa
8d- Niemcy

Najbardziej zaangażowane klasy zostały nagrodzone upominkami sponsorowanymi przez Radę Rodziców (8c I miejsce; 5a II miejsce; 6a III miejsce; 4a, 4b wyróżnienia)
Dodatkowo z okazji Dnia Języków na korytarzach naszej szkoły pojawiły się kolorowe tablice. Na tablicach znalazły się ciekawostki, informacje oraz ćwiczenia językowe. Uczniowie mogli podjąć się próby „połamania języka” przy łamańcach językowych oraz do zapoznania się z najdłuższymi słowami, jakie występują w krajach europejskich.
W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków proponujemy uczniom naszej szkoły udział w Międzynarodowym Konkursie Koszulkowym.
Konkurs polega na zaprojektowaniu grafiki/projektu/obrazu, który wykorzystany zostanie do stworzenia oficjalnej koszulki EDJ.

Justyna Świerczyńska, Judyta Szumna, Małgorzata Marczewska, Agata Andreasen, Katarzyna Borkowska