Uczniowie klasy VII a biorą udział w programie organizowanym przez Cambridge English Language Assessment, który nazywa się Penfriends. Polega on na międzynarodowej, anglojęzycznej wymianie korespondencji między uczniami.
Cambridge Assessment English wierzy, że uczniowie powinni uczyć się języka angielskiego w praktyczny, zabawny i komunikatywny sposób. Ponadto umożliwia on przećwiczenie już nabytych umiejętności.
Przyłączenie się do Cambridge English Penfriends pozwoli na:
– ćwiczenie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim,
– nawiązanie znajomości z uczniami z całego świata,
– zaproponowanie dzieciom niekonwencjonalnego sposobu uczenia się języka angielskiego,
– wzmocnienie pewności siebie uczniów poprzez udowodnienie, że będąc już w szkole podstawowej można komunikatywnie posługiwać się językiem angielskim.
Nasze pierwsze listy zostały napisane i wysłane do szkoły ISTEK Uluğbey School w Stambule (Turcja).
W listach uczniowie opisali swoje hobby, gdzie mieszkają oraz przedstawili członków rodziny.

Justyna Świerczyńska