„Mój portret wewnętrzny” – własnego odczuwanie kolorów, przypisywanie konkretnych emocji.