W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w akcji charytatywnej „Aniołkowe Granie”. Ideą wydarzenia było m.in. promowanie rodzicielstwa zastępczego. Finał działań zbiegł się z końcówką roku kalendarzowego i był czasem, w którym mieliśmy okazję przekazać przygotowany przez nas prezent dziewczynce, która przebywa w pieczy zastępczej. Jako że jej wskazania oscylowały wokół literatury, wspólnymi siłami przygotowaliśmy paczkę pełną interesujących książek.
Za pomoc i zaangażowanie dziękuję wychowawcom, uczniom i rodzicom klas: 1b, 2b, 3b, 4a, 4b, 5b, 5c, 6a, 7a, 7c, 8a, 8b, 8c.
Już dziś zapraszam do zaangażowania się w przyszłoroczną edycję wydarzenia.

Ewa Tomaszewska