W tym roku kl. 7 b obchodziła wigilię klasową bardzo symbolicznie. Nie dzieliliśmy się opłatkiem, ponieważ panuje pandemia, ale staraliśmy się stworzyć miłą, wesołą atmosferę, w której odśpiewaliśmy kolędę i rozdaliśmy sobie klasowe prezenty. Kuba Dudek z naszej klasy nakręcił krótki film, który pokazuje nasze klasowe mikołajki połączone z wigilijną atmosferą.

Renata Słowińska – Stępień