Metoda została stworzona przez pedagog R.F. Show. Metoda ta uwalnia dziecko od zahamowań, pokonuje lęk, wzmacnia wiarę w jego możliwości, pobudza do ekspresji fantastycznej.

Sylwia Mirek-Matuszak