Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 24 czerwca 2022 r.:
8:00 – msza św.
9:15 – kl. I – III
10:15 – kl. IV – VII
12:30 – kl. VIII
Apele odbędą się w sali gimnastycznej, następnie uczniowie będą mieli spotkanie z wychowawcami w salach.
Prosimy, aby podczas apelu kl. I – III oraz kl. IV – VII byli obecni tylko rodzice z tzw. trójki klasowej. Pozostali rodzice mogą po apelu uczestniczyć przy rozdaniu świadectw w klasach.
Wszystkich rodziców uczniów kl. VIII zapraszamy na apel, podczas którego pożegnamy absolwentów szkoły.