W roku szkolnym 2021/22 w naszej szkole realizowano projekt edukacyjny: Klub Szkolnego Ratownika. W ramach projektu organizowane były zajęcia dodatkowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w których uczestniczyli chętni uczniowie klas ósmych i jeden siódmoklasista. Klub rozpoczął działalność w październiku i regularnie działał do czerwca 2022 r. Co piątek uczniowie spotykali się i z wielkim zaangażowaniem nabywali podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, by później móc przekazać to innym. Szkolni ratownicy po wielu próbach i długich przygotowaniach byli gotowi „siać ziarenka wiedzy” w umysłach młodych i starszych. 26. 04.2022 r. odbyło się pierwsze wyjście. W Przedszkolu nr 5 dzielni uczniowie – ratownicy przekazywali maluchom podstawowe zasady zachowania w stanie zagrożenia czyjegoś życia, zadawali pytania, pomagali dzieciom układać poszkodowanych w pozycji bezpiecznej i wykonywać uciśnięcia klatki piersiowej na manekinie. 02.06.2022 r. członkowie Klubu Szkolnego Ratownika odwiedzili Klub Seniora na Muchoborze Wlk., gdzie zaprezentowali swoje umiejętności i przekazywali wiedzę osobom starszym.
Szkolni ratownicy prowadzili również szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w klasach młodszych w naszej szkole, gdzie pod opieką pani Małgorzaty Raczkowskiej wykonywali RKO na fantomach, a później kontrolowali wykonywanie tych czynności przez młodszych kolegów.
Z każdego pokazu uczniowie – ratownicy wychodzili z nadzieją, że wiedza, którą przekazali, zapadła słuchaczom w pamięć.

Amelia Chodorek 8d
Opiekun: Grażyna Klusko

Członkowie Klubu Szkolnego Ratownika:
Milena Kucharska 8a
Matylda Wartacz 8a
Amelia Chodorek 8d
Wiktoria Woźniak 8c
Wiktoria Fluder 8 c
Anna Bogdańska 8c
Liliana Klorek 8c
Mikołaj Dziuba 8c
Antoni Niedaszkowski 7d