Inauguracja roku szkolnego 20022/2023 – 1 WRZEŚNIA

Msza święta  godz. 8:00

Spotkanie na placu apelowym (parking):

kl. I – III godz. 9:00

kl. IV – VIII godz. 9:45

W oddziałach I-III w sali szkolnej dziecku może towarzyszyć  jeden opiekun.