Pismo klinowe to jedna z najstarszych na świecie odmian pisma, która powstała na Bliskim Wschodzie, a stworzona została najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 lat p.n.e. Nazwa pisma pochodzi od kształtu znaków odciskanych na glinianych tabliczkach za pomocą kawałka trzciny.
Pismem klinowym spisano jedno z najstarszych dzieł literackich na świecie – Epos o Gilgameszu, sumeryjskim królu miasta Unug (Uruk), który poszukiwał tajemnicy nieśmiertelności.
Uczniowie zmierzyli się z zadaniem zapisu własnego imienia tym trudnym systemem znaków. Poszło im wyśmienicie!

Materiały pomocne w pracach zostały zakupione ze środków pochodzących z programu Laboratoria przyszłości.

Patrycja Blak