Uczniowie klasa 5a wybrali się na warsztaty – Matematyczne Roz(g)rywki. Wiedza przekazywana była w 5 krokach:
1. Pieniądz i rodzaje płatności oraz cyberbezpieczeństwo.
2. Popyt, podaż, ceny.
3. Reklama i jej wpływ na decyzje zakupowe.
4. Kredyt, pożyczka
5. Oszczędności, odsetki.
Uczniowie uczyli się przez zabawę metodą stacji zadaniowych. W każdym stoisku – w nawiązaniu do treści merytorycznej – uczniowie musieli dokonać zakupu, ale sami decydowali, na co wydadzą pieniądze. Uczniowie musieli mądrze zarządzać budżetem do końca warsztatów, czyli dokonać zakupów, a jednocześnie oszczędzić.
Uczniowie przekonali się, do czego przyda im się matematyka w życiu codziennym oraz w prosty i przystępny sposób zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bankowości.

Agata Podgórska