W ramach zajęć Laboratorium historii uczniowie klas 5a i 6a zmierzyli się z trudną sztuką produkcji papieru czerpanego, a swoje arkusze ozdobili chińskimi znakami.

Źródła historyczne przypisują wynalezienie papieru Cai Lunowi, dygnitarzowi służącemu cesarski chiński dwór, który w roku 105 n.e. zaczął produkować arkusze papieru ze skrawków starych szmat, kory drzew i sieci rybackich.
Chińczycy zazdrośnie strzegli tajemnicy wytwarzania papieru przez wiele stuleci. W 751 r. Arabowie wzięli do niewoli chińskich papierników, dzięki którym papier upowszechnił się na ziemiach arabskich.
W kręgu kultury łacińskiej pierwsze papiernie zostały założone w średniowieczu: w Hiszpanii (XII w.), a następnie we Włoszech (XIII w.). Od XIII wieku produkcja papieru zaczęła rozpowszechniać się w innych krajach europejskich.

Pismo chińskie zaś należy do jednego z najstarszych, składa się ze znaków, które na ogół odpowiadają poszczególnym sylabom. Zawiera ponad 100 tys., ale powszechnie używa się ok. 3500.

Patrycja Blak