Za nami pierwszy konkurs z cyklu Bliżej lektur – konkursów czytelniczych przeznaczonych dla uczniów klasy ósmych, a sprawdzających znajomość lektur obowiązkowych wymaganych na egzaminie ósmoklasisty.

W pierwszej potyczce wzięło udział 27 ósmoklasistów. Trzy uczennice rozwiązały test bezbłędnie, ale wielu uczestników poradziło sobie świetnie, uzyskując wynik co najmniej 90%. Zgodnie z zasadami konkursu otrzymali oni oceny bardzo dobre z języka polskiego, a Marysia Bujak, Karolina Łachajczyk i Maja Rychlicka mogły liczyć także na nagrody książkowe.

Wierzymy, że forma konkursów lekturowych zachęci ósmoklasistów do systematycznego powtarzania treści i problematyki lektur obowiązkowych, a to z kolei ułatwi przygotowania do majowego egzaminu.

Organizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu Rady Rodziców, która objęła patronat nad konkursem i wspiera go finansowo, za co niskie ukłony. Także szkolna biblioteka dba o atrakcyjność nagród w konkursie.

Marlena Borowska
Justyna Jarek