Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w naszej szkole był obchodzony 02.12.2022.
Dzieci dowiedziały się, że każdemu dziecku niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.
W tym roku wraz z UNICEF (organizacja działająca na rzecz dzieci) zwracaliśmy uwagę na prawa dziecka związane przede wszystkim z równością oraz zapobieganiem dyskryminacji.
W zajęciach wzięły udział m. in. klasy 5a, 5b, 3b oraz grupy świetlicowe w klasie 3b i 2b. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten dzień. Wszystkim, którzy tego dnia założyli niebieskie koszulki. Dzieciom, które tego dnia wspólnie świętowały. Małgorzacie Astriab z klasy 4c za przygotowanie plakatu, który pięknie wkomponował się z innymi pracami dzieci ze świetlicy na tablicy obok pokoju nauczycielskiego. Dzieci miały możliwość zapoznania się ze skrótem Konwencji Praw Dziecka.
Ważne numery telefonów:
Dziecięcy Telefon Zaufania: 800 12 12 12
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Kinga Kosińska