Uczniowie klas ósmych, przy okazji omawiania lektury „Kamienie na szaniec”, pracowali nad muralami poświęconymi realiom życia w okupowanej Polsce. Korzystając z tekstu Aleksandra Kamińskiego, źródeł encyklopedycznych i zasobów wirtualnych, przygotowali wystawę, która pozwala przybliżyć innymi doświadczenia ludności cywilnej w czasie II wojny światowej. Na swoich muralach uczniowie wyjaśniali znaczenie ważniejszych pojęć związanych z wojną (np. okupacja, konspiracja, dywersja, sabotaż),  opisywali ważniejsze akcje sabotażowe i dywersyjne oraz przybliżali codzienne doświadczenia mieszkańców Warszawy (na przykład w formie stylizowanych listów czy wspomnień). Uczniowie szukali przy tym ciekawych rozwiązań graficznych, by murale nie tylko zawierały ciekawe informacje, ale by również przyciągały wzrok stroną wizualną. Elementem zadania było też międzyklasowe ocenianie prac.
Jak ósmoklasiści wybrnęli z zadania? Może się o tym przekonać każdy, kto odwiedzi poziom trzeci w segmencie D.  Wystawę murali można oglądać do 22 grudnia, do czego w imieniu młodych autorów zachęcam wszystkich.

Marlena Borowska