Zebrania: 17:00
1a s. 111 P. Guzera
1b s. 116 K. Dąbrowska
2a O. Krążała – nauczyciel nieobecny
2b s. 103 D. Ziembicka
2c s. 112 S. Mirek – Matuszak
3a s. 104 E. Śmieszek
3b M. Raczkowska – nauczyciel nieobecny

4a E. Tomaszewska – nauczyciel nieobecny
4b M. Dzwonek – nauczyciel nieobecny
4c s. 200 M. Wrzeszcz
5a s. 204 A. Podgórska
5b s. 218 P. Kondek
6a s. 202 J. Narojczyk
6b s. 206 G. Klusko
6c s. 217 R. Tomczyk
7a s. 313 J. Kot – nauczyciel nieobecny
8a s. 317 M. Borowska
8b s. 303 R. Słowińska – Stępień
8c s. 300 M. Marczewska
8d s. 309 Amadeusz Izydorczak

Konsultacje: 17:30 – 19:00

wicedyrektor Małgorzata Stachowiak sekretariat
wicedyrektor Patrycja Blak sekretariat
psycholog Karolina Rączkowiak s. 115
psycholog Małgorzata Otrębska s. 216
pedagog Karina Narkiewicz s. 215

P. Guzera s. 111
K. Dąbrowska s. 116
O. Krążała – nauczyciel nieobecny
D. Ziembicka s. 103
S. Mirek – Matuszak s. 112
E. Śmieszek s. 104
M. Raczkowska – nauczyciel nieobecny

E. Tomaszewska – nauczyciel nieobecny
M. Dzwonek – nauczyciel nieobecny
M. Wrzeszcz s. 200
A. Podgórska s. 204
P. Kondek s. 218
J. Narojczyk s. 202
G. Klusko s. 206
R. Tomczyk s. 217
J. Kot s. 313 – nauczyciel nieobecny
M. Borowska s. 317
R. Słowińska – Stępień s. 303
M. Marczewska s. 300
Amadeusz Izydorczak s. 309
J. Bil s. 305
J. Adamczyk s. 305
A. Ostrowski s. 312
E. Jarco s. 203
E. Białoń s. 307
E. Skwara s. 304
J. Szumna s. 301
M. Jankowiak s.113
Ks. Stochła s.113
Ks. Dulęba s.113
A. Całka s. 208
S. Dyderska – nauczyciel nieobecny
T. Kawa s. 314
N. Lemiesz s. 201
E. Zbrojewicz s.315
W. Papuga blok sportowy