W klasie 5b postanowiliśmy powtórzyć i utrwalić zdobyte wiadomości i umiejętności z działu Mein Körper und ich, tworząc kreatywne książeczki –  Lapbooki.
Taka samodzielnie wykonana książeczka pozwoliła uczniom usystematyzować wiedzę zdobytą na lekcjach języka niemieckiego i zastąpiła tradycyjny sposób sprawdzenia wiedzy.
Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem prezentowali na lekcji swoje prace. Wykonanie Lapbooków okazało się świetną zabawą, odkrywającą bezcenne pokłady kreatywności dzieci.

                                                                           Małgorzata Marczewska