W tym roku szkolnym nasza placówka dołączyła do akcji charytatywnej „Książki za kraty”. Przez dłuższy czas zbieraliśmy książki, płyty i gry planszowe, które zostaną przekazane do bibliotek więziennych. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu dzieci, rodziców oraz pracowników szkoły udało nam się zgromadzić pokaźną pulę darów.
Każdemu, kto dołączył do zbiórki, składam serdeczne podziękowania. W sposób szczególny dziękuję Panu Piotrowi Nowakowskiemu, który wziął na siebie trud związany z transportem darów.

Ewa Tomaszewska