W ramach zebranych funduszy z loterii fantowej zostały zakupione pufy relaksacyjne, które znajdują się w na korytarzach szkolnych w segmencie A i C na parterze.
Dziękuję Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.
Dziękuję Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom, którzy przyczynili się do zbiórki pieniędzy na ten cel.

Paulina Guzera