Koniec maja był czasem, w którym w naszej szkole prowadzona była zbiórka słodkości, które z okazji Dnia Dziecka przekazaliśmy pracownikom wrocławskiego MOPSu, ci zaś dostarczyli je do dzieci przebywających w miejskich placówkach pieczy zastępczej. Dzięki wspólnym wysiłkom uczniów, rodziców i pracowników szkoły udało się zebrać kilka kartonów słodyczy.
Akcja działała jednak dwutorowo. Skoro było coś dla ciała, zadbaliśmy także o to, co karmi duszę, a więc o książki. Wychowawcy części klas zorganizowali w swoich zespołach zbiórki, dzięki którym podopieczni domów dziecka otrzymali także pakiet kilkudziesięciu książek dla dzieci i młodzieży.
Bardzo nas ucieszyło zaangażowanie się w akcję lokalnej społeczności, którą reprezentowali tym razem właściciele sklepu Warzywny Sad – Państwo Klisiewicz.
Dziękujemy również Pani Marcie Witwickiej, która służyła czasem i pomocą w przewiezieniu wszystkich darów.

Ewa Tomaszewska